GC2A2NY

2  Na Spalenem nad Spalenym

Cache nad údolím rícky Opavice a v budoucnu možna také nad vodní nadrží Spálené, která je plánována v rámci protipovodnových opatrení a jako zásobárna vody v období sucha snad nekdy do roku 2050.

 

Spálené je soucást obce Holcovice na horním toku rícky Opavice, která se v Opave vlévá do reky Opavy a ta v Ostrave do Odry.
Historie:
První, i když ponekud sporná, písemná zmínka o Holcovicích je v tzv. dílcích listinách Opavského knížectví vydaných po smrti knížete Mikuláše II. z rodu Premyslovcu, kterými se knížectví delilo mezi jeho ctyri syny. V listine z 18. dubna 1377 je jmenována ves Luttendorff, o níž se cetní badatelé domnívají, že šlo o dnešní Holcovice. Náležela spolu s Albrechticemi, Hyncicemi a jiným zbožím k majetku Linharta z Rovného a pri delení Opavska pripadla ke krnovskému dílu knížete Hanuše.
Další zmínky o Holcovicích jsou z let 1478 a 1558, kde jsou Holcovice jmenovány jako stará zpustlá obec a její obyvatelé žádají Albrechta Supa z Fulštejna, aby jim povolil obnovit zpustlou obec. Ucinil to s radou výhod, napríklad dedicné právo pro rychtáre a zproštení od robotní povinnosti. Hned v roce 1559 byl rychtárem ustanoven Kryštov Lampert.
V dalších letech dochází k rozvoji Holcovic. Panství nekolikrát zmenilo majitele. Roku 1774 byl dostaven rímskokatolický kostel zasvecený Neposkvrnenému pocetí Pany Marie. Zvon Maria z r. 1607 byl prenesen na jeho vež. V roce 1783 byl dokoncen evangelický kostel, roku 1784 byla postavena evangelická škola a pri ní ustanoven ucitel a konecne roku 1786 byla postavena evangelická fara. Na konci 19. století byla v obci otevrena cetnická stanice (1879) a obvodní lékarská stanice (1889). V roce 1892 byl zahájen provoz ve vodolécebném ústavu J. Stefanitsche. Zdejší vodolécebné procedury dále rozvíjel a proslavil lázenský Ernst Hoffmann.
Po uzavrení mnichovské dohody 29. zárí 1938 byly Holcovice odstoupeny Nemecku. Obec osvobodila ráno 5. kvetna 1945 bez boju postupující Rudá armáda.
Po odsunu Nemcu byly Holcovice znovu osídleny ceským obyvatelstvem.Pocet obyvatel však nikdy nedosáhl ani tretiny poctu obyvatel pred válkou. Mnoho domu tak bylo neobydleno a cekala je demolice. Jen v prubehu padesátých let bylo ve všech místních cástech Holcovic zbouráno celkem pres 330 domu. Nekteré chalupy zakoupili obyvatelé predevším Opavy a Ostravy a zacaly je využívat k rekreaci. Ve zbylých domech Horních Holcovic byla v roce 1951 zrízena protialkoholní lécebna, která je detašovaným pracovištem psychiatrické lécebny v Opave.
Zbouráním evangelického kostela v prosinci 1974 prišly Holcovice o jednu ze svých historických památek. Z evangelického hrbitova zbylo kamenné schodište vedoucí k bráne a nekolik náhrobku. Stejný osud stihl také evangelický kostel ve Spáleném.
Událostí, jež hluboce zasáhla do života nejen obce, ale celého regionu, byla povoden roku 1997. V nedeli 6. cervence se ve vecerních hodinách po dlouhotrvajících deštích reka vylila z brehu. Voda znicila devet rodinných domu, 15 jich poškodila a jiné zatopila až do poloviny oken. Živel vzal tri mosty, 11 lávek a místy smetl státní silnici, címž bylo prerušeno spojení s okolím, zásobovalo se pak pres Ceskou Ves. Odhad celkových škod se pohyboval kolem 120 milionu Kc, musela být provedena demolice osmi domu. Katastrofa takových rozmeru nepostihla obec poprvé, ale již vícekrát v minulosti; napr. na zacátku 20. století, v roce 1903, též na zacátku cervence.V padesátých letech 20. století byla vytipována spousta profilu pro vodní nádrže z duvodu ocekávání budoucího nedostatku vody jak pitné, tak prumyslové. Po letech zustaly tri profily:
– Spálov
– Horní Lomná
– SpálenéCache se nachází kousek pod holým vrcholem.

Hint ( nápověda ): pod kameny u stromu
img1454666690674

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat